n
ؖk
ؓ
k
ؓ
k
ؒ
‘
ss
`
}JI
[Zs
LBs
Ύs
bBs
Cs
ŎRs
Rs
cs
Js
jюs
zs
Bs
kCs
Os
Cs
s
Bs
zeꗗ

Grand Palace Hotel Guangzhou (Tianhe District / V͋)
Guangdong Guest House (Downtown / _E^E)
Guangdong Hotel Guangzhou (City / VeB[)
Guangdong International Hotel Guangzhou (Shopping District / VbsOn)
Guangdong New Xiang Jiang Hotel Guangzhou (Downtown / _E^E)
Guangdong New Xiangjiang Guangzhou (Guangzhou Railway Station / ABw)
Guangdong Olympic Hotel Guangzhou (Downtown / _E^E)
Guangdong Victory Hotel (Downtown / _E^E)
Guangzhou Grand International Hotel (Tianhe District / V͋)
Guangzhou Hotel Guangzhou (City / VeB[)
Guangzhou Huashi Hotel (Tian He District)
Guangzhou Int'l Financial Building (financial Hotel) (City / VeB[)
[Õy[W] [̃y[W]

[̃ze] [ze] [s] [ʐ^]